/ Jeta Shpirtërore / Lumurimet 1

Lumurimet 1

Lumurimet 1

 

Në shkrimet e Ungjijtë, lumurimet paraqesin mësimet e Jisuit dhe janë mbajtur tradicionalisht të përmbajnë përmbledhjen më të ngjeshur të jetës shpirtërore të njeriut. Në Liturgjinë Hyjnore Orthodhokse, lumurimet këndohen kur Libri i Ungjillit del në procesionin solemn nga altari për t’u shpallur si Fjala e Perëndisë tek besimtarët. Kështu është mësimi i qartë i Ungjillit dhe i Kishës se njeriu hyn në misteret e Krishtit dhe Mbretërisë së Perëndisë vetëm nëpërmjet zbatimit të mësimit të Zotit në lumurimet.

   “Atëherë Ai hapi gojën dhe i mësoi duke u thënë:

Lum të varfërit në shpirt, sepse e tyre është Mbretëria e qiejve.

 

Lum ata që vajtojnë, sepse ata do të ngushëllohen.

 

Lum ata që janë zemërbutë, sepse ata do ta trashëgojnë tokën.

 

Lum ata që janë të uritur dhe të etur për drejtësi, sepse ata do të ngopen.

 

Lum ata që janë të mëshirshëm, sepse ata do të gjejnë mëshirë.

 

Lum ata që janë të pastër në zemër, sepse ata do ta shohin Perëndinë.

 

Lum ata që përpiqen për paqen, sepse ata do të quhen bij të Perëndisë.

 

Lum ata që janë përndjekur për hir të drejtësisë, sepse e tyre është Mbretëria e qiejve.

 

Lum ju kur do t’ju shajnë dhe do t’ju përndjekin dhe, duke gënjyer, do të thonë të gjitha të zezat kundër jush, për shkakun tim. Gëzohuni dhe ngazëllohuni, sepse shpërblimi juaj është i madh në qiej. ..”

 

Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërise
 
 

Lumurimet 1