/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Përkujdesja për veten !

Përkujdesja për veten !

Përkujdesja për veten !

 

Të largojmë kujdesin për ato që i përkasin kësaj bote.
Është e mundur?
Shmangia e përkujdesjes për gjërat dhe ç’ka i përket kësaj bote,në praktikë është e pamundur në jetë,të paktën për më të shumtët.Kjo është arritje vetëm e asketëve. Por për të gjithë është e mundur të largojnë nga zemra përkujdesjen për gjërat e kësaj bote.
Ju që keni pasuri,në qoftë se nuk i mbani shpresat tek ajo Dhe në qoftë se jeni gati ta largoni kur të dëshiroj Zoti,në qoftë se ndihmoni vazhdimisht sa kanë nevoj,atëherë jeni në rrugën e duhur.

 

Shën Theofani Englisto
Përkthyer nga N. Ikonomi

Përkujdesja për veten!