/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Veprat e rreme!

Veprat e rreme!

Veprat e rreme!

 

Përgatiteni për të marrë Kungatën e Shenjtë por nuk mundët t’ju shmangeni ngasjeve?
Thoni se janë shumë ata që vijnë dhe kërkojnë t’i shërbeni!
Shërbimi ndaj të tjetëve nuk është vepër e kotë.Është vepër Perëndie.Vetëm duhet ta bëni gjithmon për dashurinë e Tij dhe të të afërmit tuaj,për asgjë tjetër.Barrat e familjes bien dhe këto mbi supet e tua.Por as këto nuk janë vepra të kota,mjafton ti bësh edhe ato me ndërgjegje, pa shkelur ligjin hyjnor.
Vepra të kota janë ato që kanë si qëllim plotësimin e pasjoneve.
Ndajini pra veprat e kota nga ato të dobishme në jetën tuaj.Kryeni veprat e dobishme të cilat bëhen sipas vullnetit të Perëndisë dhe për lavdinë e Tij.

 

Oshënar Theofani Englisto
Përkthyer nga N. Ikonomi

 

Veprat e rreme!