/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Mësime shpirtërore !

Mësime shpirtërore !

Mësime shpirtërore !

 

Kujdes veten që mos të fiksohet në të përditshmen sikur të jetë përjetësi,por as të përjetësisë të mos i përbuzi,sikur të jenë të përditshme.Mos i kushto rëndësi trupit,sepse trupi është i përkohshëm.Kujdesu për shpirtin që është i pavdekshëm!

Nëse dëshiron të shkosh direkt tek Krishti,duhet të kalosh dy male.Këto male nuk janë prej guri,nuk janë prej balte ose prej tjegullash,por janë dy mure shpirtëror.Në të djathtë është njeri mur-frika e Perëndisë,dhe muri në të majtë është frika e vdekjes.Këto dy mure e shpëtojnë njeriun nga ç’do mëkat.

 

Gjerond Kleopa Ilie

Përkthyer nga A. Marini

 

Mësime shpirtërore !