/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Fjalët e urta

Fjalët e urta

Fjalët e urta

 

Më mirë është të jesh i varfër sesa të jesh budalla i pandreqshëm dhe të flasësh mbrapsh.
Zelli pa përvojën nuk vlen asgjë,kush nxiton bën gabime.Shumëkush bie në vështirësi për shkak të marrëzisë së vet dhe me zemërim ia hedh   fajin Perëndisë.Pasuria e shton  dumrin e miqve ndërsa të varfërin e lë në baltë miku i tij.
Dëshmitari i rremë nuk merr pafajësinë.Kush bën betim të rremë,nuk i shpëton dënimit të tij.
Njeriu me influencë është i rrethuar nga shumë lajkatarë:kush ndan dhurata e ka gjithë botën për mik.
Të vartfërin  uk e do as vëllai i tij.Edhe të njohurit i bëjnë bisht:ai bën premtime që nuk vlejnë më asgjë.
Kush e mpreh mendjen e vet,i bën mirë vetes:kush e ndjek gjykimin e vet,gjen fatin.
Dëshmimtari i rremë nuk do i shpëtoj dënimit të tij:kush bën be të rreme do ta paguaj me jetën e tij.
Kush ka gjykim nuk inatoset.Per të është nder i madh të fyhet.
Biri pa vlerë është katastrofë për të atin.
Gruaja që grindet për gjëra të vogla,është si vrima në çati që pikon pa pushim.
Rriti fëmijë e tu me rreptësi,atëherë mund të kesh shpresë tek ata.Mos i lejo të shkojnë drejt rrënimit të tyre.

 

Marrë nga libri “Dhjata e Vjetër”
 

Fjalët e urta