/ Jeta Shpirtërore / Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

 

A nuk e shikon se sa blasfemohet Perendia ç’do ditë? Sa shahet përditë nga ata që nuk e besojnë dhe nga ata që e besojnë me fjalë dhe me vepra?
Edhe? Ndoshta prej kësaj Perëndia e shuajti diellin? Ndoshta e thau detin dhe zhduku ç’do burim ujërash? Mos ndoshta ngriti erërat? Aspak!
Këtë Perëndi të imitosh edhe ti. Atë të kopjosh edhe ti sa të jetë e mundur në mundësitë njerëzore !

 

Shën Joan Gojarti
Përkthyer nga A.Marini

 

Mësime shpirtërore