/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Apostull Pavli

Apostull Pavli

Apostull Pavli

 

” Perëndia nuk është i padrejtë që të harroj punën tuaj dhe mundimin e dashurisë që treguat për emrin e tij me shërbimin që u bëtë dhe po ju bëni shenjtorëve (që besojnë dhe jetojnë më Krishtin).

Dhe dëshirojmë që gjithësecili prej jush të tregoj po atë zell për vërtetimin e plotë të shpresës deri në fund,që të mos bëheni të plogësht,po të bëheni si ata që trashëgojnë premtimin ne anë të besimit e të durimit”.

Dhjata e Re!

 

Apostull Pavli