/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Dashuria

Dashuria

Dashuria

 

Synoni te dashuria .
Kërkoni ç’do ditë nga Perëndia dashurinë.
Bashkë me dashurinë vinë dhe gjithë mirësitë dhe gjithë virtytet.
Doni të tjerët që t’ju duan edhe ata ju.
Jepnini Perëndisë gjithë zemrën tuaj që të qëndroni tek dashuria.
“Kush jeton brenda dashurisë,jeton brenda Perëndisë dhe Perëndia brenda te ai”

 

Shën Nektari
Përkthyer nga M.Vasili

 

Dashuria