/ Jeta Shpirtërore / Lutja

Lutja

Lutja

 

Lutja na lidh dhe na pajton me Zotin.
Lutja është një bisedë hyjnore dhe një marrëdhënie shpirtërore me Perëndinë. Prej Tij vjen çdo krijim dhe bashkim, çdo bekim dhe çdo dhuratë mirësie, çdo përsosmëri dhe pastrim i pasioneve. Me anë të lutjes na falen mëkatet, na plotësohet kërkesat që i drejtojmë Perëndisë,na dhurohen të mirat e dobishme.
Me anë të lutjes bëhemi te denjë të falënderojmë bamirësin tonë, për veprat dhe dhuratat e Tij të papërshkrueshme.

 

Shën Foti i Madh
Përkthyer nga A.Vasili

 

Lutja