/ Jeta Shpirtërore / “Shën Paisio -Pse Perëndia lejon të vdesin njerëz në moshë të re?”

“Shën Paisio -Pse Perëndia lejon të vdesin njerëz në moshë të re?”

“Shën Paisio -Pse Perëndia lejon të vdesin njerëz në moshë