/ Jeta Liturgjike / Lutje!

Lutje!

Lutje!

 

“Më jep dërrmim në shpirt dhe për të këqijat e mia tjetërsim dhe korrigjim të plotë,tani që jam i zhytur në pasionet e trupit dhe i larguar nga Ti o Perëndi tërëmbret,sepse nuk kam shpresë askund.Shpëtomë mua plangprishësin nga mirësia e madhe Jesu i plotfuqishëm,Shpëtimtar i shpirtrave tanë”.

“Nga lavdia atërore u largova pa mend me nxitim,pasurinë që më dhe në vepra të këqija e shpërndava.Ndaj ty me zërin e plangprishësit të thërres: “Mëkatova para teje o Atë i dhembshur,pritmë të penduar si një nga rrogtarët e tu”.

“Kthehuni o bij të përdalë dhe si të ktheheni,do të shëroj rebelimet tuaja”

(Jer.3:22)

 

Marrë nga libri :”BANJA E SHPIRTIT”

Manastiri i Hershëm i Paraklitit (Ngushëllimtarit)

Oropos-Atikë, Greqi

 

Lutje!