/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Besimi te Perëndia

Besimi te Perëndia

 
 
 
Mos u ofendoni kur dëgjoni ato që thonë kundër besimit. Sepse  ata që i thonë nuk e kuptojnë thelbin e tij. Duhet të mbani mend gjithmonë parimin bazë e të krishterëve të parë.
Ata e konsideronin të palumtur njeriun që i di të gjitha shkencat, por nuk njeh Zotin. Dhe përkundrazi, ata e konsideronin të bekuar atë që njeh Zotin, edhe nëse nuk dinte  asgjë nga gjërat njerëzore. Mbaje këtë të vërtetë si thesarin më të madh të zemrës, shko drejt dhe mos shiko majtas e  djathtas. Le të mos na bëjë që ajo që dëgjojmë kundër fesë të humbasë orientimin tonë.
Të ruajmë besimin tonë që është e vërteta e përjetshme dhe e padiskutueshme.
 
Shën Lukai 
Përkthyer nga M.Vasili
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Besimi te Perëndia