/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Viti i Ri

Viti i Ri

Viti i Ri

 

“Duke filluar që në fillim të ketij Viti të Ri, preokupimi ynë më i madh duhet të jetë diçka tjetër. Më e rëndësishmja është të rinovojmë jetën tonë, të kujtojmë që me çdo vit të ri, të lëmë pas një mëkat që na zotëron dhe të vendosim në vend të tij një virtyt.”

 

Gjerond Kleopa Ilie
Përktyer nga A.Marini

 

Viti i Ri