/ Jeta Shpirtërore / Sipas vullnetit të Perëndisë!

Sipas vullnetit të Perëndisë!

Sipas vullnetit të Perëndisë!

 

Është bekim i madh të lihemi plotësisht te vullneti i Perëndisë.Atëherë në shpirtin tonë ndodhet vetëm Zoti dhe nuk vjen asgjë mendim i huaj.Shpirti lutet me mëndje të pastër dhe ndien dashurinë e Perëndisë,akoma edhe kur vuan trupërisht.Njeriu krenar nuk e kërkon vullnetin e Perëndisë por preferon ta drejtoj vetë jetën e tij.Dhe nuk e kupton që pa Perëndinë llogjika e njeriut nuk mjafton për të udhëzuar.
Edhe unë, përpara se të njihja Zotin dhe Shpirtin e Shenjtë,bazohesha te llogjika ime.Por kur njojta Shpirtin e Shenjtë dhe Zotin tonë Jesu Krisht,Birin e Perëndisë,atëherë fryma ime u dorëzua të Perëndia dhe pranoj ç’do vështirësi që më vjen duke thënë:”Zoti më shikon…..
Pse të frikësohem?”
Më parë nuk mund ta jetoja në këtë mënyrë.Pë shëmbull:u bë shumë vite që vuaj nga dhimbja e kokës që me vështirësi e duroj por kjo më është e dobishme sepse sëmundja më ndihmon në përulësinë e shpirtit.Shpirti ka nevoj të lutet por sëmundja më pengon.Iu luta Zotit të më kuroj por nuk më dëgjoi.Kjo do të thotë se sëmundja është në dobinë time.

 

Shën Siluano Athoniti
Përkthyer nga A. Marini

 

Sipas vullnetit të Perëndisë!