/ Jeta Shpirtërore / Besimi te vullneti i Perëndisë

Besimi te vullneti i Perëndisë

Besimi te vullneti i Perëndisë

 

Merru me punët e Perëndisë,me kultivimin e shpirtit ,me përvetësimin e virtyteve që do të falin mirësitë që nuk prishen kurrë.
Trupi shpejt do prishey,dëshira do vyshket, vetëm shpirti do jetoj përjetë.

Lëreni Perëndinë të veproj për ju.Ai di gjithshka përpara se t’i kërkosh.
Kërkoji pra të të japi pendim,të falë rëniet në mëkat dhe të tjerat i di Ai .
Ai di dhe çfarë ere do japi të fryjë,nëse do të marri gëzimin dhe do ta kthej në mërzitje,nëse do të marri mërzitjen dhe do të ta kthej në gëzim.
Në do të japi lumturi ose trishtim,nëse do t’i ndërpresë pasionet ose do të t’i lëri,nëse do të kuroj sëmundjen dhe do të japi shëndet ose do të marri shëndetin dhe do të të japë sëmundje.

 

Murg Emiliano i Manastirit “Simonos Petras ” i Malit të Shenjtë
Përkthyer nga M.Vasili

 

Besimi te vullneti i Perëndisë