/ Jeta Shpirtërore / Fëmijët dhe besimi

Fëmijët dhe besimi

Fëmijët dhe besimi

 

Shën Grigor Teologu thoshte që njeriut duhet t’i flasësh për Perëndinë që në moshë të vogël,që kur është fëmijë,përpara se t’i jepet të keqes,mëkatit dhe trupit.
Shën Joan Gojëarti thoshte se ligësia që ekziston në botë vështirë të çrrënjoset sepse prindërit nuk i rrisin fëmijët duke u folur për Perëndinë.
Njerëz pa drejtues,të tjerë shpëtuan e të tjerë humbën.
Njerëz me drejtues të gabuar,të gjithë humbën.
Prandaj prindër kini kujdes! Mos jini drejtues të këqinj me shembullin tuaj dhe humbin fëmijët
për fajin tuaj.
Do ju kërkohet llogari për këtë nga Zoti!

Përkthyer nga M.Vasili

 

Fëmijët dhe besimi