/ Jeta Shpirtërore / Mesazhe shpirterore 2

Mesazhe shpirterore 2

Mesazhe shpirterore 2

 

 

Ne vetë nuk mundemi të jemi ashtu sic duhet të jemi.Nuk mundemi ne vetë të krijojmë brenda vetes Frymë të shenjtë,Hir Perëndie,shenjtërim.Jo!
Këto i jep  Jesu Krishti.
Pasi kemi bërë një rrugë të gjatë përpjekjesh dhe mundimesh, ndërgjegjësohemi për këtë dhe kuptojmë se me forcë njerëzore nuk mund të bëjmë asgjë.
E dorëzojmë veten tonë në duar të Jesu Krishtit dhe Ai na bekon me të gjitha këto.

 

At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “

 

Përkthyer nga A. Marini

 

Mesazhe shpirterore 2