/ Ungjilli i të djelës / E Paralartësimit Ungjilli

E Paralartësimit Ungjilli

E Paralartësimit Ungjilli

 

 

(Joani. 3:13-17)
 
13Edhe asnjë s’është ngjitur në qiell, veç ai që ka zbritur nga qielli, i Biri i njeriut, që është në qiell. 14Edhe sikurse Moisiu ngriti lart gjarpërin në shkretëtirë, kështu duhet të ngrihet lart edhe Biri i njeriut; 15që të ketë jetë të përjetshme. 16Sepse Perëndia aq e deshi botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që të mos humbasë kushdo që t’i besojë atij, po të ketë jetë të përjetshme. 17Sepse Perëndia nuk e dërgoi të Birin në botë që të gjykojë botën, po që të shpëtojë bota me anë të tij.
 
 

Kisha Orthodhokse

Autoqefale Shqipërisë

http://orthodoxalbania.org/

 

E Paralartësimit Ungjilli