/ Predikime-Katekizma- Artikuj / Mesazhe shpirtërore

Mesazhe shpirtërore

Mesazhe shpirtërore

 

Në vitet e para të krishtërimit,karakteristikë e jetës së krishterëve ishte martirizimi.Të gjithë donin të martirizoheshin,të sakrifikoheshin për Krishtin.Dhe u mbush Kisha shenjtorë dhe martirë.

Sot,bindja dhe përulësia janë virtytet që të bëjnë martirë,duke u derdhur gjaku brenda shpirtit kur pret dëshirat dhe pasionet që ke.
Njerëzit që kanë këto virtyte,bindjen dhe përulësinë,janë në rrugën e shpëtimit,në rrugën e shenjtërimit.
Kërko përsosmërinë në jetën shpirtërore  dhe  Perëndia do të bekojë.
 
 
At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “
 
 

Mesazhe shpirtërore