/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Thënie nga Shën Isaku i Siros

Thënie nga Shën Isaku i Siros

Thënie nga Shën Isaku i Siros

 

Ekzistojnë tre nivele përparimi shpirtëror:1)niveli  i fillestarëve.2) niveli  i luftëtarëve (at a që luftojnë për virtytin) dhe 3) niveli i të përsosurve.
Në nivelin e parë jetojnë nëpërmjet pësimeve .Në nivelin e dytë jetojnë midis pësimeve dhe virtytit.Në nivelin e tretë marrim dukshëm Hirin e Shpirtit të Shenjtë !……
Reja e Hirit të Shpirtit të Shenjtë fillon të mbuloj zemrën kur mendja  udhëheq zemrën !

Nivelet e përparimit të shpirtit janë këto :1) thesar lutjesh.2) të mos krenohemi dhe të mos vëmë re të metat e të tjerëve.3) të dëshirojmë të largohemi (të dalim) nga trupi,4) të presim me gëzim gjithë hidhërimet dhe 5) të falenderojmë dhe të lavdërojmë Perëndinë për të gjitha!……

 

Botuar nga “Kosherja Ortodokse ” Selanik 

 

Thënie nga Shën Isaku i Siros