/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Provat e jetës

Provat e jetës

Provat e jetës

 

Shumë njerëz në momente vështirësie ankohen.Marrin një qëndrim të tillë:”nuk e shikon Perëndia se vuaj? Nuk e shikon se nuk jam mirë ? Nuk e shikon se nuk duroj dot më? “
Por Perëndia nga ty kërkon vetëm të bësh durim dhe të lutesh:”Zot Jesu Krisht,mëshiromë”. E di me mirë se ty Perëndia se sa vuan ti.
Ndien dhimbje? Mirë të bën .Vuan? Le të vuash.Vazhdon të jesh i sëmurë dhe nuk je kuruar akoma?Po.
Mos u anko dhe mos mendo se Perëndia bën padrejtësi me ty.Mos ki zili të tjerët që nuk kanë probleme si ty. Nga e gjithë kjo dhimbje rrjedh një mirësi e madhe.

 

At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “

Përkthyer nga A. Marini

 

 

Provat e jetës