/ Jeta Shpirtërore / Lejohet të gjykojmë piftërinjtë?

Lejohet të gjykojmë piftërinjtë?

Lejohet të gjykojmë piftërinjtë?