/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Viti i Ri

Viti i Ri

Viti i Ri

 

 

Koha e jetës sonë është një hua që na jep Zoti dhe kredia duhet të kthehet në një librezë që do të ketë veprat tona, si dhe sigurimet që kemi mbledhur në këtë jetë, që Zoti të na japë më vonë pensionin e përjetshëm në Mbretëria e Qiellit.

 

 

Gjerond Efremi i Skitit të Shën Andreas
Përkthyer nga M.Vasili

 

Viti i Ri