/ Jeta Shpirtërore / Brenda dashurisë së Perëndisë

Brenda dashurisë së Perëndisë

Brenda dashurisë së Perëndisë 

Njerëzit të cilët vuajnë nga ndjenja e inferioritetit,sa shohin njerëz  të cilët gëzojnë jetën e tyre,aq më tepër lëndohen.Por kur dikush njeh Krishtin,të gjitha këto zhduken,”marrin dhenë”.
Nëse njeriu nuk mbështetet në dashurinë e Perëndisë,nuk mund të bëj asgjë.Ky është fillimi,vazhdimi dhe fundi:dashuria e Perëndisë !
Të jetojmë cdo orë të ditës brenda kësaj së vërtete,që Perëndia na do.Atëherë cdo gjë merr kuptim dhe njeriu nuk  ndalon së vrapuari pas Krishtit.
Të analizojmë mirë veten dhe veprimet tona.Të pyesim veten:kjo që jemi duke bërë është virtyt apo fsheh interes?!

 

At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “

 

Brenda dashurisë së Perëndisë