/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Bëhu fëmijë

Bëhu fëmijë

Bëhu fëmijë

 

Këto thotë Zoti dhe fjala e Tij  është e shenjtë dhe e vërtetë.Cfarë privilegji kanë fëmijët në krahësim me të rriturit?Kanë tre vecori:besikmin,bindjen dhe faljen.Fëmija  pyet prindërit për gjithshka dhe pavarësisht përgjigjes qe merr,ai i beson.Fëmija i bindet prindërve dhe shumë thjesht imponon dëshirën e tij tek dëshira e prindërve.Fëmija është falës,edhe se provokon lehtë,fal shpejt.Zoti i kërkon të treja këto vecori nga njerëzit,besimin,bindjen dhe faljen.Dëshiron që njeriu të besoj te Ai pa kushte,ashtu si fëmija te prindi dhe njerëzit të falin njeri-tjetrin pa iu përgjigjur të keqes me të keqe.

 

Përkthyer nga M. Vasili

 

Bëhu fëmijë