/ Ungjilli i të djelës / E 6 e Mattheut

E 6 e Mattheut

E 6 e Mattheut

 

(Mt 9:1-8)

1 Edhe si hyri në lundër, u hodh përtej, e erdhi në qytetin e tij.
2 Edhe ja tek i prunë një të paralizuar të dergjur mbi shtrat; edhe Jisui si pa besimin e tyre, i tha të paralizuarit: Merr zemër, o bir, të janë falur mëkatet. 3 Edhe ja ca nga shkruesit tek thanë me veten e tyre: Ky po blasfemon. 4 Edhe Jisui si pa mendimet e tyre, tha: Përse mendoni ju ligësira në zemrat tuaja? 5 Sepse ç’është më lehtë, të them: T’u falën mëkatet; apo të them: Ngrihu e ec? 6 Po që ta dini se i Biri i njeriut ka pushtet mbi dhe të falë mëkate, – atëherë i thotë të paralizuarit: – Çohu, ngri shtratin tënd, edhe shko në shtëpinë tënde. 7 Edhe ai u ngrit edhe shkoi në shtëpinë e tij. 8 Edhe turmat, kur panë, u çuditën, edhe lavdëruan Perëndinë, që u dha njerëzve një pushtet të këtillë.

 

Kisha Orthodhokse

Autoq efale Shqipërisë

http://orthodoxalbania.org/

 

E 6 e Mattheut