/ Jeta Shpirtërore / Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

 

 

Dëshironi të njiheni në Parajsë? Jetoni në tokë si Ai në heshtje .
Dëshironi pasuri në parajsë?
Jetoni në varfërinë,mjaftohuni me ato që keni,jepni me lëmoshë në tokë, si Ai.
Dëshironi lavdi në parajsë? Jetoni si Ai, me përulësi në tokë.

 

Shën Vesarion Agathoniti
Përkthyer nga M.Vasili

 

Mësime shpirtërore