/ Jeta Shpirtërore / Përse është kaq e vyer koha e jetës sonë mbi tokë?

Përse është kaq e vyer koha e jetës sonë mbi tokë?

Përse është kaq e vyer koha e jetës sonë mbi tokë?

 

Koha e jetës sonë mbi tokë ka vlerë të paçmueshme për këto arsye:së pari kohëzgjatja e saj është e shkurtër dhe fundi i panjohur.Së dyti na jepet vetëm njëherë dhe nuk kthehet pas.Së treti,brenda kësaj kohe njeriu thirret të bëj vepra të shumta e të mençura.Së katërti,është kohë përgatitore dhe kualifikuese përderisa vetëm në jetën e tanishme,me ndihmën e Hirit të Perëndisë,mund të luftojmë që të fitojmë shpëtimin e përjetshëm.Le të mos e harrojmë kurrë këtë:”Një herë vdesin njerëzit dhe pastaj gjykohen nga Perëndia”( Heb.9:27).

 

 

Marrë nga libri “Përgjigje pyetjeve të të krishterëve”
Manastiri i hershëm i Paraklitit -Ngushëllimtarit
Oropos Atiki Greqi

 

Përse është kaq e vyer koha e jetës sonë mbi tokë?