/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Bota e rreme

Bota e rreme

Bota e rreme

 

Në këtë botë nuk ekzistojmë për të krijuar kulturë.Këtu është një vend “internimi”.Është vendi në të cilin njeriu vuan,sëmuret,ndjen dhimbje por edhe mëson.Te gjitha këto që ne pësojmë,janë pasojat e mëkatit por që na ndihmojnë të hyjmë përsëri në parajsë,në mbretërinë e Perëndisë.
Nuk është keq të kërkosh ndihmën e njerëzve dhe të të jepet.Kjo nuk është asgjë.
Rëndësi ka ndihma që vjen qetë,si një fllad i lehtë,pa bërë bujë.Kështu vjen Fryma e Perëndisë,Hiri i Tij,dhe cuditërisht  të gjitha problemet dhe vështirësitë bëhen sikur nuk kanë qënë asnjherë më parë .

 

At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses “

 

Bota e rreme