/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Fjalë të urta

Fjalë të urta

Fjalë të urta

 

“Kur mbaron dita falenderojmë Perëndinë për gjithshka na dhuroi dhe për ç’farë arritëm duke pohuar gjithashtu ato që lamë pas dore”. Shën Vasili i Madh

“Ai që ka Perëndinë me të,është më i fortë se të gjithë”. Shën Joan Gojarti

“Shko pranë të drejtëve dhe nëpërmjet tyre do i afrohesh Perëndisë.Të shoqërohesh me ata që kanë përulësi dhe të mësosh nga ata”. Shën Isaak Siriani

“Kur bini në shumë ngasje,quheni si një gëzim të madh”. Shën Maksimo Omologjiti

“Mos ndalo së studiuari veten për të parë nëse jeta jote rrjedh sipas porosive të Perëndisë”.Shën Vasili i Madh

“Nuk është e mundur ai që është i përkushtuar te të tanishmet të pranoj dikur dhe të plotësohet nga dëshira e mirësive të ardhshme”. Shën Joan Gojarti

“Askush të mos shpreh dobësi gjatë zbatimit të porosive të Ungjillit sepse ekzistuan njerëz të cilët bënë më tepër se ato”. Shën Joan Sinaiti

 

Përkthyer nga M. Vasili

 

Fjalë të urta