/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Këtu jemi kalimtarë!

Këtu jemi kalimtarë!

Këtu jemi kalimtarë!

 

Të gjithë do largohemi një ditë nga këtu.

Këtu jemi kalimtarë.Erdhëm që të tregojmë veprat dhe të largohemi.Të japim dashuri tek ata që na duan por edhe te ata që na urrejnë.T’i falim dhe t’i duam sado e madhe të jetë e keqja që na kanë bërë.

Atëherë jemi bij të Perëndisë dhe atëherë na falen dhe mëkatet.Sepse të gjithë mëkatojmë vazhdimisht.Përderisa shkelëm në tokë dhe morrëm trup,ç’do hap i yni dhe një mëkat”.

 

Gjerond Josifi i Vatopedhit

Mali i Shenjtë

Përkthyer nga M.Vasili

 

Këtu jemi kalimtarë!