/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Rënia në mëkat

Rënia në mëkat

Rënia në mëkat

 

Është e pamundur të fitosh mëkatin nëse nuk largohesh nga shkaku prej së cilit rrjedh.

Arsyet kryesore janë: Shplodhja e tepërt,jeta luksoze,paratë,pija ,shoqërimi me gjininë tjetër etj.

Jo se këto janë mëkat,por keqpërdorimi i tyre shumë lehtë na tërheq drejt mëkatit .

Prandaj njeriu duhet të ketë kujdes.

Një shprehje thotë: ” Mos u ngop kaq me bukë sa të mos duash verë”.

Kjo do të thotë: Rënia në një pasion,të çon në një mëkat tjetër.

 

Gjerond Gjermanos Stavrovunioti

Përkthyer nga A.Marini

 

Rënia në mëkat