/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Ndihma jonë!

Ndihma jonë!

 

Mërzitemi kur ndeshim njerëz që nuk e duan Perëndinë.Me mërzitje nuk arrijmë asgjë.As me sygjerime.

Ka një sekret që po e kuptuam,mund të ndihmojmë.Sekreti është lutja jonë,përkushtimi ynë te Perëndia,që të veproj Hiri i Tij.

Me dashurinë tonë,me zellin tonë më dashurinë e Perëndisë,do arrijmë që Hiri i Perëndisë t’i mbuloj,t’i zgjoj,dhe t’i udhëheqi të dashuria e Perëndisë.

Perëndia do dërgoj dashurinë e Tij dhe do i “zgjoj” të gjithë. Sepse ç’farë nuk mundemi ne,do e bëj Hiri i Tij.

Me lutjet tona do i bëjmë të gjithë të denjë të dashurisë së Perëndisë.

 

 

Oshënar Porfirio Kavsokaliviti

Përkthyer nga M.Ikonomi

 

Ndihma jonë!