/ Jeta Shpirtërore / Lutja në sëmundje!

Lutja në sëmundje!

Lutja në sëmundje!

 

“Shën Porfirio na këshillon si të lutemi kur ndodhemi në sëmundje.
-Kur je i sëmurë të lusësh Perëndinë të të fal mëkatet dhe Perëndia do të japë falje sepse lutesh me dhimbje dhe me përulësi.Do të fal mëkatet dhe do të japi edhe shërim të trupit.
-Kur lutesh që Perëndia të falë mëkatet,mos e mba mendjen tek sëmundja sepse lutja jote nuk do këtë rezultat.
-Mbaje mendjen tek lutja dhe te falja e mëkateve dhe mos u shqetëso për të tjerat, lëri ato në dorë të Perëndisë i Cili di të veproj”.
Me këto fjalë të thjeshta Shën Porfirio na shpjegon se sëmundja e trupit rrjedh prej sëmundjes së shpirtit dhe se falja e mëkateve nga Perëndia rrjedh prej lutjes sonë të përulur duke sjellë shërimin e shpirtit dhe kur të bekoj Perëndia edhe shërimin e trupit.

 

Shën Porfirio Kavsokaliviti
Përkthyer nga M. Vasili

 

Lutja në sëmundje!