/ Jeta Shpirtërore / Shën Julita dhe Shën Qiriku

Shën Julita dhe Shën Qiriku

Shën Julita dhe Shën Qiriku

 

Shenjtorja Julita jetoi në kohën e perandorit Dhioklitian.Prejardhjen e kishte nga Ikonio e Azisë së vogël.Ato kohë mbizotëronte përndjekja e të krishterëve.Për këtë arsye Shën Julita morri djalin e saj Qirikun dhe shkoi në Selevki e më pas në Tarso.
Në Tarso u arrestua nga përndjekësi i të krishterëve Aleksandri,i cili filloi t’i bënte tortura nga më të tmerrshmet përpara djalit të saj.Më pas u përpoq të merrte pas vetes djalin e saj të vogël por as fëmija nuk pranoi të mohonte Krishtin,madje pasi thirri emrin e Tij,e godet me një shkelm në bark përndjekësin e ashpër.Ai u inatos kaq shumë saqë e hodhi nga shkallët Qirikut e vogël duke i carë kokën.
Me këtë mënyrë morri Qiriku i vogël kurorën e martirizimit.
Më pas,pasi u mundua nga një sër torturash të tmerrshme,dorëzoi shpirtin e saj tek Krishti dhe nëna e Qirikut të vogël ,Shën Julita.
Kremtimi i Shenjtorëve Qiriku dhe Julita  festohet me 15 Korrik.

 

A Marini

 

Shën Julita dhe Shën Qiriku