/ Ungjilli i të djelës / E Etërve të Sinodhit Ikumenik

E Etërve të Sinodhit Ikumenik

E Etërve të Sinodhit Ikumenik

 

 

(Mt 5:14-19)
14 Ju jeni drita e botës. Një qytet që është mbi mal nuk mund të fshihet. 15 As nuk ndezin kandilin, që ta vënë atë nën shinik, po e vënë mbi kandiler, edhe ndriçon të gjithë ata në shtëpi. 16 Kështu le të ndriçojë drita juaj përpara njerëzve, që të shohin punët tuaja të mira, e të lavdërojnë Atin tuaj që është në qiejt.

17 Mos kujtoni se erdha të hedh poshtë ligjin a profetët. Nuk erdha të hedh poshtë, po të përmbush.18 Sepse me të vërtetë po ju them juve, deri sa të shkojë  qielli edhe dheu, as një jota a një pikë nuk do të shkojë nga ligji, deri sa të bëhen të gjitha. 19 Ai pra që të shkelë qoftë edhe një nga këto urdhërimet më të vogla, edhe të mësojë kështu njerëzit, shumë i vogël do të quhet në mbretërinë e qiejve; ndërsa ai që t’i bëjë e të mësojë të tjerët, ky do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve.

 

Kisha Orthodhokse

Autoq efale Shqipërisë

http://orthodoxalbania.org/

 

E Etërve të Sinodhit Ikumenik