/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Thënie të Shën Paisios vazhdim2

Thënie të Shën Paisios vazhdim2

Thënie të Shën Paisios vazhdim2

 

“Pak studim dhe shumë Lutje.Gjatë lutjes dhe gjatë adhurimit,duhet të marrim pjesë me gjithë zemër”.

“Kur gjatë lutjes,nuk ndjejmë ngushëllim dhe gëzim si fëmija kur rend në krahët e nënës,ose kemi lënduar  dikë ,ose jemi shumë krenar”.

“Njeriu i cili është i përulur,dhe nëse rrëshket,e mbulon Hiri i Perëndisë.
Ndërsa njeriu krenar është si timoni i prishur që ecën gjithmon shtrembër dhe si sharra që është e limuar vetëm nga njëra anë”.

“Të sillemi me thjeshtësi ndaj të tjerëve dhe t’i pranojmë vërejtjet.Ai  që vepron me thjeshtësi dhe me  mirësi, gëzohet akoma edhe kur e kritikojnë”.

 

Përkthyer nga A. Marini

 

Thënie të Shën Paisios vazhdim2