/ Jeta Shpirtërore / Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

 

“Kur jep Perëndia,nuk ka forcë zilija dhe kur nuk jep,nuk ka forcë mundimi”.

Shën Grigor Teologu

“Kemi nevoj për armë dhe lutja është armë e madhe”. Shën Joan Gojarti

“Kur kujton të këqijat e tët vëllai duhet të dish se vepron kundër vetes,jo kundër tjetrit.Mëkatet e tua lidh fort jo të vëllait”. Shën Joan Gojarti

“Të analizosh veprat e ditës,t’i krahësosh me veprat e shkuara dhe nxito të korrigjohesh.Të marshosh drejt virtyteve,që t’i afrohesh jetës së ëngjëjve”. Shën Vasili i Madh

“Kjo është natyra njerëzore.Shumë herë arrin gjera të mëdha por humb te të voglat”.Shën Joan Gojarti

“Ai që e vuan me gëzim padrejtësinë,ai ka ngushëllim nga Perëndia”.Shën Isaak Siriani

“Atë që njeriu mbjell në këtë jetë,atë edhe do korri në ditën e Gjyqit”. Shën Vasili i Madh

“Sa më të mëdha janë pengesat aq më shumë vlerë ka fitorja e virtytit”. Shën Joan Gojarti

“Të kujdesesh për veten që të njohësh shëndetin dhe sëmundjen e shpirtit tënd “. Shën Vasili i Madh

 

Përkthyer nga N. Ikonomi

 

Mësime shpirtërore