/ Jeta Shpirtërore / Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

Mësime shpirtërore

 

Sado mëkate të mëdha të bëj dikush, akoma edhe nëse bëhet i paedukatë, djalli nuk kënaqet, sepse e di që Zoti është Zot i mëshirës dhe i dhembshurisë dhe kur njeriu pendohet, e pranon përsëri!
Por kur sheh që njeriu i ka humbur shpresat dhe besimin te Perëndia atëherë nuk frikësojet fare, por qëndron i ulur në fronin e tij shumë i lumtur, sepse e di që e ka fituar atë njeri.
Kjo është arsyeja pse njeriu nuk duhet kurrë të humbi shpresën te Zoti.

 

Oshënar Anthimos i ishullit Hio
Përkthyer nga M.Vasili

 

 

Mësime shpirtërore