/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Thënie të Shën Paisios

Thënie të Shën Paisios

Thënie të Shën Paisios 

“Kush merr pjesë në dhimbjen e tjetrit dhe i thotë fjalë ngushëlluese,kjo është si një urim që shumë herë plotësohet”

“Ata të cilët vrasin veten janë shumë egoistë.Ia errëson mëndjen i ligu,nuk dinë si të veprojnë dhe i drejton drejt vetvrasjes.Por kur ka përulësi,akoma dhe kur këta persona kanë qënë temë e një skandali,nuk e vrasin veten”.

“Sa u shenjtëruan,nuk kishin të gjithë etër të Shenjtë që i drejtonin,por kishin mendime të Shenjta”.

“Lutja është si pritësja e rrufesë, që tërheq  pranë vetes rrufetë.Lutja zbut zemërimin e Perëndisë.Detyra e murgut është të lutet për veten dhe për të tjerët”.

“Përulësi ka ai njeri i cili çfarë të mire bën e harron menjëherë dhe çfarë të mire i bëjnë,sado e vogël të jetë,e quan të madhe dhe është mirënjohës”.

“Që të fitojmë shenjtërim nuk varet nga vitet por nga mirësia dhe përpjekjet tona të përulura.Mirësia përmban përulësi,madhështi,sakrificë”.

“Kur mbyllim sytë e trupit dhe hapim sytë e shpirtit,do shohim gjëra që do na cudisin.Në jetën tjetër do shohim shumë supriza”.

 

Përkthyer nga A. Marini

 

Thënie të Shën Paisios