/ Jeta Shpirtërore / Didaktike

Didaktike

Didaktike

 

Bekim i madh është të kesh dikë që të tërheq në lartësitë e jetës shpirtërore,te hyjnoret dhe jo tek të rremet e kësaj bote.

Bekim i madh është të kesh një njeri i cili është shembull me jetën e tij për ty dhe për secilin.

Të lumur janë ata njerëz që janë të tilë,të butë,paqësor,të matur.
Të bekuar janë ata që i kanë në jetën e tyre.
Mos kërko thjesht cilindo njeri në jetën tënde që të ofroj gëzim kalimtar.
Të kërkosh njeri që të ndihmoj të avancosh shpirtërisht .

Shën Efremi i Arazonës
Përkthyer nga M.Vasili

 

Didaktike