/ Ungjilli i të djelës / Mt. 21:33-42 Vreshtarët e këqinj!

Mt. 21:33-42 Vreshtarët e këqinj!

 

33 Dëgjoni një tjetër paravoli: Një njeri ishte zot shtëpie, i cili mbolli një vresht dhe e thuri me gardh, edhe gërmoi në të një tirë, edhe ndërtoi një pirg; edhe ua dha atë me qira bujqve e iku në vend tjetër.
34 Edhe kur u afrua koha e të vjelave, dërgoi shërbëtorët e tij te bujqit, që të marrin frytet e tij.
35 Edhe bujqit i zunë shërbëtorët e tij, e njërin e rrahën, e tjetrin e vranë, edhe tjetrin e vranë me gurë.
36 Përsëri dërgoi të tjerë shërbëtorë, më tepër se të parët, por ashtu ua bënë edhe atyre.
37 Edhe pastaj dërgoi të birin tek ata, duke thënë: Do të kenë turp nga im bir.
38 Po bujqit kur panë të birin, i thanë njëri-tjetrit: Ky është trashëgimtari. Ejani ta vrasim dhe të përvetësojmë trashëgimin e tij.
39 Edhe si e zunë, e nxorën jashtë vreshtit edhe e vranë.
40 Kur të vijë i zoti i vreshtit, ç’do t’u bëjë atyre bujqve?
41 I thonë: Të këqijtë si mos më keq do t’i shfarosë, edhe vreshtin do t’ua japë me qira bujqve të tjerë, të cilët do t’ia japin frytet në kohët e tyre.
42 Jisui u thotë atyre: Kurrë s’keni lexuar në shkronjat: “Guri, që flakën tej ndërtuesit, ky u bë kreu i qoshes; prej Zotit u bë kjo, edhe është e çuditshme në sytë tanë”?

Ungjilli sipas Mattheut
Marrë nga “Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë “

 

Mt. 21:33-42 Vreshtarët e këqinj!