/ Jeta Shpirtërore / Rreth egoizmit

Rreth egoizmit

 

Rreth egoizmit

 

Njerëzit që janë të rënduar nga ana psikologjike dhe nuk kanë normalitet  brënda vetes,funksionojnë në mënyrë të tillë që nuk pranojnë diskutime dhe mendime nga  të tjerë .Nuk tërhiqen nga bindjet e tyre.
 Dhe ti,duke pasur shumë besim në vetvete,nuk mundesh të kuptosh këshillat qe të japin p​ër t​ë  t​ë  ndihmuar.

 Kur bë​rtet,nuk ​ ështe thjesht​ë një​ ​thirrm​ë  me z​ë  t​ë  lart​ë  por aty fshihet dicka me e thell​ë.Ky ton magjik q​ë  ka dep​ërtuar dhe ka spërkatur shpirtin,është satanik.

Ekzistojmë në ketë botë per të​ ​fituar jetë​​n e përjetëshme.Dhe që të  arrihet  kjo, duhet të jemi të duruar ndaj cdo gjëje që na ndodh në jetë për aq​ ​ kohë​  sa Perëndia e lejon.

 

At Simeon Kragiopulos Manastiri “Lindja e Hyjlindëses”

 

Rreth egoizmit