/ Jeta Shpirtërore / Lufta shpirtërore

Lufta shpirtërore

Lufta shpirtërore

 

Lufta e të krishterit nuk është per t’i thotë Zotit: “Jam i mirë; unë e meritoj shpëtimin” – sepse atëherë ai do të ishte fariseu .
Lufta e të krishterit bëhet për t’i thënë Zotit: “Zot, me gjithë dobësinë dhe mëkatin tim, unë të dua. Dhe si shprehje e dashurisë sime, përpiqem të bëj urdhërimet e Tua dhe vullnetin Tënd të shenjtë. Dhe nga Ti varet nëse do të më japësh shpëtimin dhe nëse do të më japësh Hirin Tënd”.

 

Gjerond Gjergj Kapsanis,
Manastiri Grigoriu i Malit të Shenjtë

Përkthyer nga N.Ikonomi

 

Lufta shpirtërore