/ Familja Ortodokse / Jeta e fëmijës brenda familjes,krijon të ardhmen e tij!

Jeta e fëmijës brenda familjes,krijon të ardhmen e tij!

Jeta e fëmijës brenda familjes,krijon të ardhmen e tij!

 

Nëse një fëmijë jeton brenda kritikës,mëson të ktitikoj.

Nëse një fëmijë jeton brenda armiqësisë,mëson të zihet.

Nëse një fëmijë jeton në mes të ironisë,mëson të jetë i ndrojtur.

Nëse një fëmijë jeton në turp,mëson të ndihet fajtor.

Nëse një fëmijë jeton në familje me mirëkuptim,mëson të jetë i duruar.

Nëse një fëmijë jeton në ambient inkurajues,mëson të ketë besim.

Nëse një fëmijë jeton në mes të lëvdatave,mëson të vlerësoj.

Nëse një fëmijë jeton mes drejtësisë,mëson të jetë i drejtë.

Nëse një fëmijë jeton mes sigurisë,mëson të besoj.

Nëse një fëmijë jeton mes provave,mëson të vlerësoj veten.

Nëse një fëmijë jeton mes miqësive,mëson të gjej dashurinë brenda në botë.

Le të largojmë nga goja talljet,sharjet,ankesa dhe akuzimet,ashtu si dhe zakonin e keq të betimeve.

 

Shën Joan Gojarti!

Përkthyer nga A.Marini

Jeta e fëmijës brenda familjes,krijon të ardhmen e tij!