/ Jeta Liturgjike / Gëzim bëhet përpara ëngjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet”(Lluk.15:10)

Gëzim bëhet përpara ëngjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet”(Lluk.15:10)

Gëzim bëhet përpara ëngjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet"

 

Përpiqu të studiosh e të mësosh më mirë Ligjin e Perëndisë.Mos neglizho të kërkosh përmes lutjes nga Perëndia fuqi dhe forcë,që të luftosh me sukses kundër mëkatit.Përpiqu të shkosh në Kishë rregullisht,të marrësh pjesë në Falënderimin Hyjnor,sepse me Trupin dhe Gjakun e Zotit ushqehet shpirti.

Ky është rrëfimi!

Rrëfimi e fisnikëron jetën e njeriut,e paqëson shpirtin e tij,i jep drejtim në luftën e jetës.Rrëfimi është bekim i vërtetë i jetës sonë,sepse pajton njerëzit,u dhuron faljen e mëkateve dhe gjithashtu i parapërgatit që të pranojnë brenda vetes dhuratën e madhe të Trupit dhe Gjakut të Krishtit.

Duaje me gjithë zemrën tënde,shko sa më shpesh në rrëfim dhe kështu do të provosh e do të shikosh ditë të reja në jetën tënde,ditë të gëzimit të vërtetë dhe të paqes.

 

 

Marrë nga libri:” Banja e shpirtit “

Manastiri i Hershëm i Paraklitit

Oropo-Atikë

 

Gëzim bëhet përpara ëngjëjve të Perëndisë për një mëkatar që pendohet”