/ Jeta Shpirtërore / Lumturia e vërtetë

Lumturia e vërtetë

Lumturia e vërtetë

 

1-Lum ai njeri që nuk ndjek këshillat e të pabesëve,që nuk ecën në rrugën e mëkatarëve dhe nuk përzihet me ata që e përbuzin Zotin.Lum ai që kënaqësinë e gjen te mësimet e Zotit dhe ditë e natë mendon për Ligjin e Tij.Ai i ngjan pemës së mbjellë pranë vijës së ujit.Gjethet e saj rrinë të gjelbra e të freskta dhe për cdo vit jep fruta.Këtij njeriu i shkon mbarë cdo gjë që bën.

Por krejt ndryshe ndodh me ata që nuk duan t’ia dinë për Zotin.Ata janë si një fije  kashte  që era e merr me vete.Ata nuk do t’i qëndrojnë dot gjyqit dhe vendi i tyre nuk është bashkë me Zotin.Zoti tregon kujdes për ata që e dëgjojnë kurse të pabindurve do tu shuhen gjurmët.

Fragmet nga “Libri i Psalmeve”
 

Lumturia e vërtetë