/ Jeta Shpirtërore / Durimi

Durimi

Durimi

 

 

Me durim dhe dashuri do të fitojmë Mbretërinë e Qiellit.
 Durimi është një furnizim i madh.
 Atje ku ndalon mirëkuptimi,fillon durimi.
 Atje ku ndalon përballimi,fillon durimi.
 Një minutë durim mund të jetë dhe 100 vjet paqe.
 Të gjitha arrihen në kohën e tyre për ata që dijnë të durojnë.
 Të gjitha vijnë kur duhet nëse njerëzit dijnë të presin.
 Mençuria njerëzore mund të përmblidhet në dy fjalë!Duro dhe shpreso!
 Durimi është i hidhur por jep fryte të ëmbël.
 “Gjeni” është vetëm durimi i madh.
 Veçoria prej së cilës do mundesh të dallosh një të mençur,është durimi.
 Durimi është ushtrimi praktik (praktikimi) i ndershmërisë,shpresës,diturisë dhe dashurisë.
 Baza,themeli i gjithë virtyteve është përulësia dhe durimi.
 Duhet të jesh shumë i duruar që të mësosh durimin.
 Ai që ka durim,ka gjithshka dëshiron.

Nëse dija është forcë,durimi është i fortë.
 Fundi i durimit është shpëtimi.
 Ai që dëshiron trëndafilat, do duroj edhe gjembat e tyre.
 I paduruari paguan shumë shtrenjt ato që njeriu i duruar i merr falas.

 

Përkthyer nga A.Avrami