/ Jeta Shpirtërore / Besimi

Besimi

Besimi

 

 

Lëre gjithshka në dorë të Perëndisë.
Ai na siguron gjithshka.
Mos u bëni të ngurtë në shpirt dhe mos u shqetësoni. Ai që analizon të fshehtat në thellësi të shpirtit të njerëzve,Ai njeh dhe dëshirat tuaja dhe e ka forcën për t’i plotësuar ashtu si Ai di!
Ju kërkoni nga Perëndia dhe mos e humbni guximin. Mos mendoni sepse meqë dëshira juaj është e shenjtë,keni të drejtë të ankoheni kur lutjet tuaja nuk dëgjohen.
Perëndia i plotëson kërkesat me mënyrë të cilën nuk e njihni.
Gjeni paqe dhe lutjuni Perëndisë.

 

Shën Nektari
Përkthyer nga :M.Vasili

 

Besimi