/ Fjalë të Urta nga Shenjtorë dhe Etër / Thënie të Shën Paisios vazhdim 4

Thënie të Shën Paisios vazhdim 4

Thënie të Shën Paisios vazhdim 4

 

“Kohët në të cilat janë të vështira,ndaj duhet të krishterët të kenë shumë durim dhe shpërblimi i tyre do jetë I madh.Shumë Shenjtor do donin të jetonin në këto kohë të  vështira për të patur shpërblim të madh në qiell”.

“E keqa është përhapur në maksimum dhe kanë ndodhur shumë ndryshime vitet e fundit.
Por ekzistojnë  akoma njerëz të drejtë prej të cilëve  Perëndia tregon mëshirë për  të tjerët.Nesë nuk do ekzistojnë  më të drejtët,të dridhemi sepse jemi të humbur”.

“Të jemi me mendje sa  më pranë Perëndisë dhe të mendojmë gjithmon të mirën”.

 

Përkthyer nga A.Marini

 

Thënie të Shën Paisios vazhdim 4